Công nghệ AI, thất nghiệp hay thêm việc

Hẳn là các bạn đã nghe ở đâu đó nói về một viễn cảnh nơi mà robot sẽ thống trị loài người. Nơi mà các AI làm hết công việc của con người, dẫn đến thất nghiệp.
Bạn thì nghĩ như thế nào?

Ở cái nhìn của tôi, AI không thể thay thế tất cả cá hoạt động của con người được.
Về mặt tư duy, AI không hề có mục đích sống như con người.
Khi không có mục đích sống chúng sẽ không có động lực để phát triển mà chỉ phát triển khi có chỉ thị từ con người mà thôi.

Đến thời đại mà AI có thể làm những công việc như là phân tích số liệu hay tự viết bài content chẳng hạn. Lúc đó con người chúng ta sẽ lại có những công việc mới ví dụ như sáng tạo ra việc cho AI tư duy chẳng hạn, rồi định hướng cho chúng.
Khi đó chúng ta không phải cạnh tranh về lao động mà cạnh tranh về lĩnh vực sáng tạo.

Chính vì vậy, ngay bây giờ bạn có thể chuẩn bị trước tinh thần để tập sáng tạo và tưởng tượng đi nhé. Chúng ta hãy tưởng tượng những việc không tưởng để AI phát huy khả năng tư duy của chúng theo lĩnh vực, như vậy xã hội mới ngày càng phát triển hơn ở thời đại 4.0 này.

Hãy nghĩ về điều đó, suy nghĩ về tương lai một chút nhé các bạn!

Nguyễn Quang Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *