Bắt đầu viết bài web cá nhân- một chương mới cho hành trình chinh phục thử thách

Vào buổi chiều thứ 7 ngày 10/08/2019 , ngồi trong lớp học Online rich của thầy Nguyễn Thái Duy, trong đầu tôi đã tưởng tượng đến những việc phải làm sau 2 buổi học, trong đó có việc xây dựng 1 trang web thương hiệu cá nhân. Sau 2 buổi học đầy sôi nổi với …